Součástí zkoušek a růstu školy EMESKAI je i souzení