P.Halama, I.Dan, M.Motl, II.Dan, M.Čipera a J.Radil